เงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่อธิบายในหมู่ผู้เล่นเกี่ยวกับการใช้บริการ Pgslot.click รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผ่านการเชื่อมต่อบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เล่นได้รับการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดี ใช้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ สล็อตออนไลน์ Pgslot.click ผ่านเกมคาสิโนออนไลน์ใด ๆ การสมัครรับธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความเป็นเจ้าของภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

– Pgslot.click ระบุเงื่อนไขสัญญา
– การใช้ข้อมูลในการลงทะเบียนบัญชี
– ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และผู้ให้บริการ
– นโยบายที่อ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 • ผู้ใช้ต้องอ่านข้อมูล “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ที่แจ้งให้ทราบอย่างรอบคอบ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณอาจตัดสินใจที่จะไม่ใช้มัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข จะมีผลทันทีเมื่อมีการกด “ยอมรับ” ของผู้ใช้ ซึ่งจะถือว่ามีความชัดเจนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Pgslot.click ในทุกกรณี
 • Pgslot.click อาจทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อกำหนด เงื่อนไข และเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งจะมีผลทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนและในรายละเอียดแล้ว ในกรณีส่วนใดของความไม่พอใจ ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการได้ทันทีโดยปิดบัญชี แต่ถ้าผู้เล่นยังใช้บริการต่อไประบบจะถือว่าตกลงตามสัญญา
 • Pgslot.click นำเสนอเกมคาสิโนออนไลน์ ได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้สร้างเกม
 • ในกรณีที่พบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดของเกม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ระหว่างผู้ใช้และ Pgslot.click
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุทั้งหมดและผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ แม้ว่าผู้ให้บริการอาจปรับปรุงข้อกำหนดในสัญญาอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบกฎและแก้ไขกฎโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ ตามหมายเลขรุ่น วันที่ และเวลาที่ระบุในข้อกำหนด
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนหรือการประมวลผลธุรกรรมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเกมและลดจำนวนเกมบนไซต์ Pgslot.click ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเกมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • มีการอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย โดยอิงตามหลักการดั้งเดิมของกฎหมายอังกฤษระหว่างผู้ใช้และบริษัท
 • ในกรณีที่ บริษัท พิจารณาว่าการเปิดหลายบัญชี ผู้ใช้อาจระงับหรือปิดบัญชีทั้งหมดต่อไปได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีม หากบริษัทมีเพียงบัญชีแรกที่เปิดกับบริษัท ยอดเงินในบัญชีรอตัดบัญชีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการอย่างน้อย 10% ตามกฎ

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือใช้ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนด
 • จุดประสงค์ของการใช้ Pgslot.click คือการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เท่านั้น จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งไม่ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในด้านอื่น ๆ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเงิน
 • การใช้บริการบนเว็บไซต์ทุกกรณี นี่เป็นกิจกรรมสำหรับตัวคุณเองเท่านั้น ไม่ปิดบังผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่น
 • ผู้ใช้รับทราบว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ หรือฮ่องกง
 • รางวัลเงินสดที่ผู้ใช้ได้รับจากบริษัทเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการภายใต้บัญชีนี้แต่เพียงผู้เดียว
 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง ความผิดปกติ หรือการมีส่วนร่วม ในกรณีใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการในทุกกรณี
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการฝากหรือถอนเงินไปยังบัญชีของผู้ใช้ ต้องทำผ่านเจ้าของบัญชีนี้เท่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • บริษัทอื่นอาจจัดเตรียมโปรแกรมบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยให้บริการผ่านตัวแทนอย่างเป็นทางการหรือให้บริการโดย Pgslot.click ซึ่งเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีให้นั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • ผู้ใช้ต้องกระทำการอย่างสุภาพและเหมาะสมในการใช้บริการทุกรูปแบบ เช่น แชทหรือแชทสด ผู้ให้บริการมีทีมงานที่มีส่วนร่วมและผู้ใช้บริการอื่นๆ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ย้ายหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบบริการเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาปิดบัญชี โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ ภายหลังการแจ้งเตือนแต่มีการเพิกถอนอย่างผิดปกติ และตามหลักการดำเนินการที่อธิบายไว้สำหรับค่าคอมมิชชั่นการฉ้อโกงหรือฉ้อโกง บริษัทจะหักยอดเงินคงเหลือทั้งหมดทันที

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

 • หากพบว่าผู้ใช้ได้ละเมิด ฉ้อโกง หรือกระทำการใดๆ หรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี การระงับและการหักเงินทั้งหมดภายในบัญชีจะถือเป็นค่าปรับสำหรับการละเมิดที่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทในภายหลัง
 • หากพบสิ่งผิดปกติที่ผู้ใช้บริการพยายามละเมิด ละเมิด ฉ้อโกง หรือก่ออาชญากรรมด้วยวิธีการใดๆ บริษัทถือว่าบุคคลนั้นไม่น่าเชื่อถือ จึงต้องระงับการให้บริการ หรือดำเนินการปิดบัญชีอย่างถาวรโดยยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่วางระหว่างการเล่นเกมทันที
 • การกำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีการตัดสินจะถือเป็นที่สิ้นสุด

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

 • บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ Pgslot.click เป็นทรัพย์สินทางปัญญา นำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้ามา ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางราชการซึ่งถูกกฎหมาย บริษัทอาจดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 • ข้อความ รูปภาพ เนื้อหาและบทความบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท รหัส อักขระ ลิงก์ ไฟล์ ฯลฯ ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์ คัดลอก คัดลอก หรือคัดลอก รวมถึงข้อกำหนด
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมเว็บไซต์ SA365 หากตรวจพบการประพฤติมิชอบดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตราย บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมาย

มาตรการสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน

 • หากมีการระบุผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของการฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบอย่างละเอียด และสามารถสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ทันที ระงับการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในวงกว้าง
 • บริษัทอาจระงับบัญชีบริการอย่างถาวร ไม่อนุญาตให้ถอนออกจากบัญชีนี้ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
 • ราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีการฟอกเงินที่น่าสงสัย การฝากและถอนที่ขัดแย้งกันจากธุรกรรมที่ผิดปกติทั้งสองอย่าง การเปิดบัญชีด้วยข้อมูลส่วนตัวที่น่าสงสัย เลือก IP ที่ผิดปกติ หรือมีประวัติการแบนก่อนหน้านี้ หากพบว่าเข้าข่าย บริษัทจะทำการตรวจสอบและให้สิทธิ์ในการจัดเตรียมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม เพื่อกระบวนการที่เป็นธรรมทั้งผู้ใช้บริการและบริษัท

นโยบายการคืนเงิน

 • ผู้ใช้ไม่สามารถขอคืนเงินจำนวนที่ฝากด้วยโบนัสได้ ที่ได้ลงเดิมพันไปแล้ว
 • การประเมินการคืนเงินจะประสบความสำเร็จ เฉพาะเมื่อสมาชิกดำเนินการตามคำขอภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น หรือกรณีเดิมพันเกมใดเกมหนึ่ง ข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ภายใน 30 วัน
 • แจ้งการขอคืนเงินทาง Line ID ทางเว็บเท่านั้น
 • ผลการคืนเงินจะสำเร็จก็ต่อเมื่อบริษัทยืนยัน มันจำเป็นและมีเหตุผลอย่างชัดเจน ซึ่งจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการภายใน 30 วันทำการ
 • จำนวนเงินที่ผู้ใช้จะได้รับคืน บริษัทจะดำเนินการผ่านระบบบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้จริงเท่านั้น ซึ่งจะต้องได้รับการยืนยันทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระบวนการคืนสินค้า หรือระงับการดำเนินการย้อนหลัง หากผู้ใช้ไม่ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของบัญชีภายในเวลาที่กำหนด การตัดสินใจของทีมงาน Pgslot.click สำหรับความน่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยและความยุติธรรมต่อทั้งผู้ใช้และบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือสิทธิในการคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในที่นี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งบันทึกการกระทำและข้อมูลผ่านระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีผลทันทีที่ผู้ใช้เริ่มเดิมพันกับบริษัท
 • บริษัทถือว่าผู้ใช้ยอมรับ ยอมรับ และอนุมัติข้อตกลงต่างๆ โดยละเอียด มีผลเมื่อกระทำการใดๆ ทั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฯลฯ
Scroll to Top